Birim Kalite Komisyonu

Birim Kalite Komisyon Üyeleri

1. Öğr. Gör. İbrahim ŞAHİN (Başkan)

2. Öğr. Gör. Dr. Mustafa BÜYÜKGEBİZ

3. Öğr. Gör. Berk İLHAN

4. Leyla ÇETİN (Yüksekokul Sekt. V.)