Bölüm Toplantıları

BÖLÜM TOPLANTILARI

Her akademik yılın başında ve sonunda Yüksekokulumuz Yabancı Diller Bölümü’nde görevli öğretim elemanlarıyla ilgili yıla dair süreç planlamalarının ve hedeflerin belirlendiği bölüm toplantıları düzenlenir ve bu toplantılar dönem içerisinde belirli aralıklarla tekrarlanarak eğitim-öğretim sürecinin yakından takibi ve ilerlemesi sağlanır. 2020-2021 Akademik Yılı başlangıcında yapılan toplantımızda;

  • Uzaktan eğitim sistemine geçen yüksekokulumuzun hedefleri belirlenmiştir.
  • Yüksekokulumuzun uzaktan eğitim sürecinde izleyeceği yol tartışılmıştır.
  • Önümüzdeki sürecin planlaması, bünyemizde bulunan ofislerde görev yapan öğretim elemanlarının da katkısıyla bölümümüzde yer alan tüm öğretim elemanlarıyla paylaşılmıştır.
  • Süreçle ilgili fikirlerin de paylaşıldığı toplantımız sonucunda alınan kararlar tutanaklarla sabitlenmiştir.

Aynı akademik yıl içerisinde toplantılarımız düzenli aralıklarla devam etmekte olup uzaktan eğitimde ders anlatım sürecinin gidişatı, çevrimiçi yürütülen sınavlar, öğretim elemanları ve öğrencilerin ihtiyaçları, öğrenci motivasyonu ve başarısı, karşılaşılabilecek olası problemler ve uzaktan eğitim sürecinin verimliliğini artırmak gibi başlıklarla ilgili fikir paylaşımları yapılmaktadır.