Misyon ve Vizyon

Misyonumuz:

Yüksekokulumuzun temel misyonu, üniversitemizin fakülte, yüksekokul ve enstitü programlarına kayıtlı Türk ve yabancı uyruklu öğrencilere, bölümlerindeki akademik çalışmaları etkin bir şekilde yürütebilecekleri yabancı dil ve akademik becerileri kazandırmaktır. Bunun yanı sıra öğrencilerimizin bireysel, akademik ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunacak becerilerde rehberlik etmek ve öğrencilerimizin çevresine ve insani değerlere duyarlı, ilkeleri olan, çağdaş, yaratıcı, üretken bireyler olarak gelişmelerine katkıda bulunmak temel hedeflerimiz arasındadır.  

Vizyonumuz:

Yüksekokulumuz tüm birimlerinde yürütülen eğitim, öğretim ve sosyal gelişim programlarının çağdaş öğrenme ve eğitim teorileri ve yaklaşımlarına göre sürekli geliştirilerek öğretim araç/gereçlerinin, öğrenme ortamlarının fiziki ve teknik altyapısının üniversitemizin genel vizyonuna ve çağdaş uluslararası niteliklere koşut biçimde geliştirerek öğrencilerimizi yaşamın farklı alanlarında edindikleri yabancı dil eğitiminden en etkin şekilde faydalanabilecekleri seviyede yetiştirmek. Bu bağlamda, Yüksekokulumuz öğretim elemanlarının mesleki açıdan sürekli gelişen ve değişen çağdaş koşullara paralel olarak mesleki ve akademik becerilerini uluslararası düzeyde geliştirmelerine olanak sağlayarak akademik nitelikleri ile ayırt edilen birimlerden biri haline gelmektir.