Online Seminer: İnteraktif ders materyalleri hazırlama ve yayınlama

​Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanları arasında yapılan ihtiyaç analizi sonuçlarına dayanarak mesleki gelişimi için bir dizi online seminer planlanmıştır. Bunlardan ilki, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İngiliz Dili Eğitimi bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Sedat AKAYOĞLU tarafından gerçekleştirilmiştir. 07.11.2020 tarihinde Zoom programı üzerinden düzenlenen iki saatlik online seminerde ‘İnteraktif ders materyalleri hazırlama ve yayınlama’, ‘Online (Eş zamanlı) derslerde öğrenciler için aktiviteler’ ve ‘Alternatif değerlendirme teknikleri’ temel konuları üzerinde durulmuştur. Yabancı Diller Yüksekokulundaki tüm öğretim elemanlarının katılımıyla düzenlenen seminerde, ‘Socrative’, ‘Edmodo’, ‘Google forms & sheets’, ‘Padlet’, ‘Storyjumper’, ‘Wordpress’, ‘Blogger’ gibi platformların hem yüz yüze hem de online eğitim sürecinde dil öğretiminde kullanımları örneklerle sunulmuştur. Seminer sonrası yapılan değerlendirmelerde öğretim elemanları tarafından oldukça faydalı bulunan seminer, sunulan link üzerinden her an ulaşılabilir durumdadır.