Bölüm Hakkında

Yabancı Diller Bölümü

2015 yılında kurulmuş olan Yabancı Diller Bölümü, üniversitemizde bulunan bütün öğrencilerimize farklı seviyelerde İngilizce, Almanca ve Rusça dillerinde eğitim sunmakta ve eğitim dili İngilizce olan bölümlere kayıt olan öğrencilerimizle İngilizce Hazırlık Programını etkin bir şekilde yürütmektedir. Öğrencilerimiz her Akademik yıl başlangıcında Yüksekokulumuz tarafından yapılan İngilizce Düzey Belirleme Sınavı sonucunda aldıkları puana göre, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’na (CEFR) uygun olarak bir kura yerleştirilir. Bu kurda dil bilgisi ve kelime bilgisi öğretiminin yanı sıra temel dört dil becerisi olan yazma, okuma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştiren derslerle B2 kurunu bitirerek Hazırlık Programı’ndan mezun olurlar. İngilizce Hazırlık Programı’nın yanı sıra bölümümüz, Ortak Zorunlu Dersler olarak verilen İngilizce, Almanca ve Rusça dersleriyle üniversitemiz bünyesinde bulunan tüm fakülte ve yüksekokul öğrencilerimize temel-orta seviyede yabancı dil öğretimini gerçekleştirir. Yine farklı dil seviyelerinde öğrencilerimize özellikle İşletme ve Turizm alanında verilen Mesleki İngilizce, Rusça ve Almanca Dil Dersleri temel seviyeden başlayarak mesleki alandaki dil ihtiyaçlarına göre akademik dil becerilerini geliştirme imkanı sağlar. Yabancı Diller Bölüm başkanı, hazırlık ve ortak zorunlu derslerin etkin bir şekilde yürütülmesi, öğretim programı ve haftalık izlencelerin hazırlanması, derslerde kullanılacak materyallerin seçimi ve ek materyal hazırlıkları, kısa sınavlar, ara ve final sınavlarının başarıyla uygulanması, sınav sonuçlarının istatistiksel analizi, öğrencinin başarı takibi gibi görevleri yerine getiren ofislerin iş akışının takibini yapar. Aynı zamanda, Yabancı Diller Yüksekokulunda görev alan öğretim elemanlarının mesleki gelişimlerine ve günden güne ilerleyen çağdaş eğitim anlayışına ve uygulamalarına yönelik hizmet içi eğitimler planlar. Bu eğitimler sonunda, süreçle ilgili değerlendirme yaparak ihtiyaca dayalı ortaya çıkan etkin hizmet içi eğitimleri sağlamanın yanı sıra Yüksekokulla ilgili tüm bilgilerin sunulduğu kurumsal web sitesinden gerekli bilgi ve duyuru içeriklerini kontrol eder.