121K959 NUMARALI TÜBİTAK 3501 KARİYER GELİŞTİRME PROGRAMI PROJESİ KAPANIŞ TOPLANTISI BİLGİLENDİRMESİ

121K959 NUMARALI TÜBİTAK 3501 KARİYER GELİŞTİRME PROGRAMI PROJESİ KAPANIŞ TOPLANTISI BİLGİLENDİRMESİ

TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı kapsamında faaliyetleri sürdürülen 121K959 numaralı ve “Yükseköğretim Hazırlık Programı Düzeyinde İngilizce Öğretim Görevlilerine Yönelik İngilizce Eğitiminde Duyuşsal Engeller” isimli projenin kapanış toplantısı düzenlenecektir.

Projenin faaliyetleri ve çıktılarını hedef kitle ile paylaşmayı amaçlayan kapanış toplanışı 13 Aralık 2023 tarihinde Çarşamba günü saat 20:30’da proje yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Derya UYSAL tarafından düzenlenecektir. Toplantı linki aşağıda sunulmuştur. Proje faaliyetleri ve çıktıları ile ilgilenenler toplantıya davetlidir.

 

Zoom Toplantı Linki

https://zoom.us/j/5636223310?pwd=ZkNSK2tISnJram5JYnpweEFLS1dyZz09

Toplantı Kimliği: 563 622 3310

Parola: 458504

 

Proje faaliyetleri ve çıktıları

Proje faaliyetleri kapsamında öncelikle yabancı dil öğrenme sürecinde olumsuz duyguları ortadan kaldırmaya yönelik hazırlanan bir hizmet-içi eğitim programı taslağı, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda 6 ve Alanya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda 6 öğretim elemanı olmak üzere toplam 12 öğretim elemanı ile uygulanmıştır. Bu uygulamalar sonrasında program değerlendirme çalışması gerçekleştirilmiştir ve program değerlendirme çalışmasının sonuçları doğrultusunda hizmet-içi eğitim programı taslağı gözden geçirilmiş ve yeniden düzenlenmiştir. 2 yıl süren proje faaliyetlerinin sonucunda yükseköğretim düzeyinde yabancı dil öğreten öğretim elemanlarının mesleki gelişimine yönelik bir hizmet-içi eğitim programı geliştirilmiştir.

Proje çıktıları kapsamında program değerlendirme çalışmasının sonuçlarının paylaşıldığı bir makale, öğretmen eğitiminde yansıtıcı öğretim modellerinin anlatıldığı bir bildiri ve hizmet-içi eğitim programının geliştirilme sürecini, programın yapısını, eğitici rehberini ve kuramsal çerçevesini içeren bir el kitabı yayınlanmıştır. Yükseköğretim düzeyi hazırlık programlarında yabancı dil öğreten öğretim elemanlarına yönelik duyuşsal engeller hizmet-içi eğitim programı kitabı Atatürk Üniversitesi yayınları tarafından e-kitap olarak basılmıştır.

  • 29 Kasım, 2023