Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvurusu

Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvurusu

2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. ve 47.
Maddeleri ile Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları gereğince
Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinde kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılacaktır. Yüksekokulumuza
ayrılmış olan kısmi zamanlı öğrenci kontenjanı 1'dir. Kısmi zamanlı öğrenci başvuru değerlendirmeleri
ALKÜ Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalışma Yönergesi dikkate alınarak yapılacaktır. Kısmi zamanlı öğrenci alımı başvurusu için son başvuru tarihi 22 Ekim 2021 olup, başvurmak isteyen öğrencilerimiz aşağıdaki başvuru formunu doldurarak Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne elden vermeleri gerekmektedir. 

Kısmı zamanlı öğrenci başvuru formu

  • 14 Ekim, 2021